خانه / مناسبت ها

مناسبت ها

شب قدر

شب قدر     بسم     الله    الرحمن    الرحیم شب قدر است پادشاهی می خریم کسی رفت ، که  مانندش  نبوده کسی را که رسولش می ستوده   کسی که مومنین را  او  ولی بود کسی هم نام حق نامش علی بود   کسی رفت که چواو مظلوم …

ادامه نوشته »