خانه / گیاهان

گیاهان

در این قسمت مطالبی در مورد گیاهان قرار می گیرد.

خواص بوزیدان

خواص بوزیدان

خواص بوزیدان نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بوزیدان، پنیربندخواب آور، سم الفار، چیل، لاکری، شکران، لاهائی بارو، کپنیک تقویت نیروی جنسی، مقوی، بازکننده‌ی انسداد عروق، مدر، مخدر، سقط جنین، روماتیسم، سل ریوی، ضعف پیران و کودکان، تب بر، ورمهای دردناک زخم، خواب آور، موجب انعقاد شیر برگ …

ادامه نوشته »

خواص بنه

خواص بنه   نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بنه، بن، بطم اخضر، نستق، بنک، سقز، داربن، آقوزون، کروون، کلخونک تقویت هاضمه(معده)، مدر، تنقیه حلق، شکستگی اعضاء، زخم، ورم، رویش مو، مفرح، مقوی کبد، طحال، مهیج نیروی جنسی، مسکن دردهای داخلی، قاعده آور برگ میوه ریشه صمغ تیره:Anacardiaceae     …

ادامه نوشته »

خواص گل بنفشه

خواص گل بنفشه

به نام خداد خواص گل بنفشه نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بنفشه، بنفشه وحشی، بنفسج معرق، تب بر، ملین، صفرا، ناراحتی های ریوی، رفع ناراحتی های کودکان، قی آور، عطش، حدت خون، نزله، زکام، سرفه، سرما خوردگی، ناراحتی های معده و کبد و طحال برگ ساقه گل …

ادامه نوشته »

خواص برگ بو

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده برگ بو، درخت غار، باهشتان، مازریون، دفنه قاعده آور، سقط کننده‌ی جنین، لکه های قرمز پوستی، مفید برای مفاصل، اعصاب، معده، شکم، رحم، قلوه، تشنج های عضلانی، بی حسی بدن، جرب، ورم، مفرح، مقوی، مدر، ضدسم، ضد نفخ، مفید برای صرع و …

ادامه نوشته »

خواص بلوطی

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بلوطی، فراسیون اسود، بالوطی، بلوط، فراسیون منتن، سندیان الارض ضد اسپاسم، ناراحتی های یائسگی، اختلالات عصبی، مدر، رفع آب آوردن انساج، نقرس، روماتیسم برگ سرشاخه گل تیره:Labiatae                                             انگلیسی:                     black hore hound  

ادامه نوشته »

خواص میوه بلوط،

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بلوط، بالوط، شجرالبلوط، سندیان، ثمرالفواد، عفصیج خونریزی، ضد عفونی کننده، مقوی، سل، التیامزخم، اسهال، قطع ترشحات مخاطی، مغذی، اسهال مزمن، زخم روده، ناراحتی معده، مدر، تحلیل ورم کنج ران، بلغم، مولد سودا، اگزما، زرد زخم تیره:                                      Fagaceae انگلیسی:oak tree                                 

ادامه نوشته »

خواص بارهنگ

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بارهنگ، بارتنگ، لسان الحمل کبیر، تخم بیزوشان ضد باکتری، زخم و التهاب، تونیک، محرک، معرق، اسهال ساده و خونی، تب بر، آرامش بخش، نرم کننده‌ی سینه، مدر، ضد روماتیسم، کلیه ومثانه، کولیک، مالاریا، سرفه، سل، آسم برونشیتی وتنگی نفس، زخم روده، بواسیر، …

ادامه نوشته »

خواص بادمجان

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بادنجان، مغد، وغد، پاتنگان                                 قابض، بندآورنده‌ی خون، خونریزی روده، مسمومیت با قارچ سمی، بازکننده‌ی انسداد عروق، ضداسهال خونی، محرک، ضداسپاسم، مقوی معده‌وکبد، طحال، مدر، مسکن دردهای گرم، بدبویی زیر بغل برگ میوه پوست تیره:Salanaceae                                    انگلیسی:egg plant              …

ادامه نوشته »

خواص گیاه بادزنجبویه

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بادزنجبویه، فرنجمشک، بادرنجبونه، بادرنگ بویه، وارنگ بو معرق، ضد تشنج، محرک معده، ضد اسپاسم، ضد تهوع، مبارزه با سنکوپ، تقویت حافظه وکبد، تنگی نفس، خفقان، سکسکه، خوشبوکننده‌ی دهان، قاعده آور، درد مفاصل برگ سرشاخه تخم تیره:Abiatae                                         انگلیسی:            …

ادامه نوشته »

خواص بادام زمینی

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بادام زمینی، پسته زمینی شیر افزا، ملین، نرم کننده‌ی سفتی ها، عقب افتادگی مغزی، به تدریج موجب افزایش فشار خون، تعادل قند، موجب تصلب شراین، کاهش کلسترول، موثر در گستردن سرطان کبد میوه روغن تیره:Leguminosae                                  انگلیسی:ground nut، pea nut                …

ادامه نوشته »

خواص بادام

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بادام، لوز ملین، نرم کننده‌ی سینه، تنگی نفس، تسهیل خروج اخلاط، تقویت لثه و دندان، زخم روده و مثانه و شکم، مقوی معده، قابض، تقویت نیروی جنسی، درد کبد و کلیه، صفرا، مضر معده های سرد وتر میوه تیره:                                       Rosaceae انگلیسی:                                 almond …

ادامه نوشته »

خواص گیاه بابونه

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده بابونه، بابونج، کرکاش، بابونه گاوی، کرکیش، اقحوان کبیر   ضداسپاسم، حشره کش، طاعون، گرم کننده‌ی قوی، بازکننده‌ی   گرفتگیها و انسداد مجاری کبدودهانه‌ی عروق، رقیق کننده‌ی خون،  مثانه، ورم رکتوم، مدر، معرق، قاعده آور، سقط کننده‌ی جنین برگ گل تیره:Compositae                                 …

ادامه نوشته »

خواص گیاه جو دو سر

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده یولان، جودوسر، جوپیغمبری، شوفان، هرتمان، قرطمان مقوی اعصاب، محرک، ملین، مدر، دفع سنگ کلیه، استسقا، مثانه، خواب آور، تسکین سرفه، ورم حلق وحنجره، مقوی قلب، کاهش کلسترول، اگزما، ضدالتهاب، سرطان، ضدعفونت ساقه برگ تیره: Graminae                                        انگلیسی                    cultivated oat، oat مزاج آن معتدل …

ادامه نوشته »

خواص گیاه اکلیل الجبل

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده اکلیل الجبل، اکلیل کوهی، رومارون مهیج، سقط کننده جنین، سمی، مقوی، بادشکن، محرک، معرق، قاعده آور، شستشودهنده چشم، زکام، ناراحتی های پس اززایمان، روماتیسم، فلج، ریزش مو، سرفه های رطوبتی مزمن، تنگی نفس برگ گل سرشاخه تیره:Labiatae                                           انگلیسی                                Rosemary  

ادامه نوشته »

خواص اگر ترکی

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده اگرترکی،اکسیرترکی، بچ، سوسن زرد، عودالوج محرک، مقوی معده، تونیک، بادشکن، معطر، تلخ، ضدعفونی کننده، قی آور، خشک کننده، تب بر، ضداسپاسم، مسکن، آرام کننده قلب، ضدتشنج ونفخ، سرماخوردگی، سوءهاضمه، ضد سرفه، شستن جوش های چرکی، روماتیسم، تسریع جریان وگردش خون برگ ریشه …

ادامه نوشته »

خواص اکلیل الملک

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده اکلیل الملک، ناخنک اعتدال دهنده‌ی اخلاط، مقوی بدن، رفع سردردوسرگیجه، سکته‌ی مغزی، لقوه، فراموشی، مالیخولیای سبک، فلج، سستی اعضا، معده، کبد، طحال، رحم، شیرافزا برگ تخم شاخه تیره:Leguminosae                                   انگلیسیtrigonella grandiflora              

ادامه نوشته »

خواص انگور کولی

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده انگورکولی، آش انگور، خوشه انگور، اشنگور، وشر، سیاه درخت، کولی لک، آلجاره، خرزل مسهل قوی، استسقا، زردی، بواسیر، نقرس، آرتروز، اختلالات دردعادت ماهیانه، سرطان هوکسی، ضدتومور، گاستریت مزمن، تهوع آور، موجب آشفتگی، موجب تحریک انقباض روده میوه تیره:Rhamnaceae                                 انگلیسیporging buck thorn                

ادامه نوشته »

خواص انگور فرنگی

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده انگورفرنگی، فرنگ اوزومی، انگورفرنگی خاردار، ویوانگوری، گالش انگورک ملین، یبوست، مسکن درد، خنک کننده، پاک کننده، تسکین روماتیسم، قابض، نقرس، ورم مفاصل، استسقا، سنگ کلیه، میگرن، سرفه، سیاه سرفه، تسکین دردگلو، ورم لوزه، بندآوردن خون میوه تیره:                                  Saxifragaceae انگلیسی european goose berry، …

ادامه نوشته »

خواص انگور توره

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده انگورروباه، روباه‌تورک، انگورتوره، تاج‌ریزی سیاه، تاج‌ریزی، عنب الثعلب اسهال خونی، محلل خون مردگی دراعضا، التیام زخم گلو، عفونت، نرم کننده‌ی سینه، تسهیل درتخلیه مزاج، مسهل، ملین، سردرد، ورم پرده‌ی دماغ، زکام، نزله، تحلیل ورم های ظاهری، روماتیسم، سوختگی، زخم آبله، دردهای سرطانی …

ادامه نوشته »

خواص میوه انگور

نام گیاه خواص شناخته شده قسمت مورد استفاده انگور، مو، رز، دیورز، تاک، تنگ، عنب، انگوروحشی، بوداوه، آمباسلوقی منضج، بسیارمغزی ومقوی، تصفیه کننده خون، سودا، مضرمعده، بازکننده گرفتگی های کبدوطحال، استسقا، تب بر، سنگ کلیه، نفاخ، ملین، مدر، اسهال، خونریزی، نقرس، یرقان، واریس، رفع ورم مخاط دهان ونرمی لثه، چاق …

ادامه نوشته »