خانه / مزاج شناسی

مزاج شناسی

درمان تداخل مزاج

بسم الله الرحمن الرحیم درمان تداخل مزاج برای درمان غلبه ی یک مزاج مانند سوء مزاج ساده، در مرحله ی اول، باید از هرچه موافق و ایجاد کننده همان مزاج است، پرهیز کرد و سپس به مصرف ضد پرداخت. برای درمان غلبه ی مزاج کهنه باید پاکسازی و خارج کردن …

ادامه نوشته »

تداخل مزاج

بسم الله الرحمن الرحیم تداخل مزاج سبک زندگی و آداب تغذیه در زمانه ی ما بسیار تغییرنموده است و نه تنها رعایت اصول حفظ الصحه به فراموشی سپرده شده است بلکه در اکثر موضوعات خلاف آنچه برای دستیابی به سلامت است عمل می شود. مردم امروز، از آب و هوای …

ادامه نوشته »

غلبه ی سودا

بسم الله الرحمن الرحیم عوامل سودا هر عاملی که سبب سوختن خون شود ایجاد کننده سودا است و این عوامل عبارتند از: دروغ، گناه، خیانت، رعب و وحشت، هم و غم، غصه، حرص و جوش، ترس، تنهایی، دیرازدواج کردن و عدم تخلیه ی جنسی(عوامل روحی)؛ امواج و موبایل، دکل های …

ادامه نوشته »

غلبه ی بلغم

بسم الله الرحمن الرحیم غلبه بلغم علائم جسمی سفیدی بیش از حد رنگ بدن، بار زبان سفید، کثرت آب دهان و لزج بودن آن، قلت عطش(بجزبلغم شور که بلغم آمیخته به صفرا است و مزه دهان شوراست)، ضعف هضم، آروغ زیاد،نفخ و ترشی معده، حالت تهوع، نفس بد بو، بسیاری خواب، …

ادامه نوشته »

غلبه ی دم

بسم الله الرحمن الرحیم غلبه دم علائم جسمی کسل شدن، سنگینی در بدن مخصوصا سر وصد غین (بنا گوش)، تمدد اعضاء( کشیدن بدن) به همراه خمیازه‌ی زیاد، چُرت زدن(نعاس)، تکدر حواس(کندی حواس)، بلادت ذهن و فکر(کندی ذهن)، حواس پرتی، ورم بادی در بدن، کشیدن بدن به دفعات زیاد، حالت تهوع، …

ادامه نوشته »

غلبه ی صفرا

بسم الله الرحمن الرحیم غلبه صفرا علائم جسمی زردی و زیتونی شدن رنگ پوست، زردی چشم و زبان، تلخی دهان، زبری زبان و سوزش آن، خشکی زبان وشدت عطش،خشکی بینی ها، کاهش شهوت طعام(بی اشتهایی یا کم اشتهایی)، سر درد در فصل گرما، حالت تهوع و قی صفراوی، کم خونی، داغ شدن …

ادامه نوشته »

مزاج مرضی

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج مرضی(عارضی) چنان که در قسمت قبلی گفته شد، تمام انسانها به جز کودکانی که بیماری مادرزادی دارند از همان ابتدا،  دارای اعتدال مزاج اند؛ ولی اگر سبک زندگی بر مبنای اصول سلامتی نباشد، به تدریج مزاج جبلی و ذاتی دچار تغییر و انحراف شده و …

ادامه نوشته »

مزاج مرکب

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج مرکب چنانکه در مزاجهای مفرد با غلبه‌ی یکی از چهار کیفیت(گرمی، سردی، تری و یا خشکی)، یکی از مزاج های مفرد بوجود می آمد، در مزاجهای مرکب نیز با غلبه ی یکی از چهار خلط(صفرا، دم، بلغم، و یا سودا)، یکی از مزاج های مرکب …

ادامه نوشته »

اخلاط

بسم الله الرحمن الرحیم اخلاط در اصطلاح طبیعیات قدیم به  صفرا، دم، بلغم و سودا، اخلاط اربعه گفته می شود. حیوانات و انسان‌ها از طبیعت تغذیه کرده و پس از هضم و جذب مواد خورده شده، آن ها را به این اخلاط تبدیل می کنند که با آنها توان حرکت …

ادامه نوشته »

علامات مزاجها

بسم الله الرحمن الرحیم علامات  مزاجها (که ده جنس است) آنچه در ذیل می آید، شرح ده مورد برای تشخیص مزاج افراد است که عبارتند از: ۱-    ملمس(لمس کردن) ۲-    گوشت و چربی ۳-    مو ۴-    رنگ بدن ۵-    شکل ساختمان اعضاء بدن ۶-    کیفیت  انفعال کیفیات اربعه ۷-    کیفیت …

ادامه نوشته »

مزاج معتدل

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج معتدل مزاج معتدل حقیقی به طور مطلق تنها انسان کامل و امام معصوم است. می توان گفت که در میان سایرین این مزاج وجود ندارد و هرکس کم وبیش گرفتار یکی از سایر مزاج هاست؛ اگرچه انسانهای بسیار با ایمان نیز به این مزاج نزدیکند. …

ادامه نوشته »

علائم سوء مزاج ساده

بسم الله الرحمن الرحیم علائم سوء مزاج ساده(مفرد) سوء مزاج ساده به معنی دور شدن از مزاج جبلی مفرد وفاسد شدن آن است که میتواند به صورت افزایش آن مزاج و غلبه،  و یا کاهش آن و غلبه ی مزاج مخالف بروز کند. علائم غلبه حرارت غلبه تشنگی، سوزش، زردی …

ادامه نوشته »

مزاج جبلی چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج جبلی مزاج جبلی یا سرشتی و ذاتی، همان مزاجی است که هنگام تشکیل جنین شکل می گیرد و رفته رفته تکامل می یابد. طفل در هنگام تولد با این مزاج پا به عرصه ی وجود می گذارد و تا پایان عمر با آن زندگی می …

ادامه نوشته »

مزاج و انواع آن

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج و انواع آن جهان هستی از چهار عنصر آتش،هوا، آب و خاک به وجود آمده است که به عناصر اربعه معروفند.این عناصر هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند. آتش گرم است و خشک… هوا گرم است و تر … آب سرد است و تر…و  خاک …

ادامه نوشته »

غلبه ی مزاج

بسم الله الرحمن الرحیم  تمام انسانها به جز کودکانی که بیماری مادرزادی دارند از همان ابتدا،  دارای اعتدال مزاج اند؛ ولی اگر سبک زندگی بر مبنای اصول سلامتی نباشد، به تدریج مزاج جبلی و ذاتی دچار تغییر و انحراف شده و از اعتدال خارج می شود. به هم خوردن تعادل …

ادامه نوشته »

تعادل مزاج چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم اعتدال مزاج در اشخاص مختلف متفاوت است و اعتدال مزاج به آن معنا نیست که همه اخلاط در بدن یکسان باشد، به این معناست که درجه ی این اخلاط به حدی بالا نرود که عوارض دهد وقتی عوارض هیچ یک از این اخلاط در بدن مشاهده …

ادامه نوشته »

آشنایی با چهار مزاج

بسم الله الرحمن الرحیم علم طب اشرف علوم است زیرا عبادات انسان موقوف بر صحت عقل و صحت عقل موقوف بر صحت بدن و صحت بدن موقوف بر صحت قوا و آلات و صحت قوا و آلات موقوف بر رعایت قوانین طبی و آن نیز موقوف بر دانستن علم طب …

ادامه نوشته »